2014-12-15

#8: YOUNG POETs

Monday 15th of December Agnes Gerner and Jonas Gren joined us for a poetry reading at Hotel Norrtull. We can now say from experience that there is no better way to start off a dark December morning than with breakfast and poetry. Period.

ABOUT THE POETS

Agnes, born in 1984, lives in Stockholm and works as a poet and a librarian. She previously lived and studied in Stockholm, Uppsala and Brussels. Agnes debuted with Skall in 2014.

Jonas,  born in 1981, works as a poet and a journalist. He is currently persuing a master in social-ecological systems at Stockholm Resilience Center and is a part of the editorial staff at 10TAL and Klimatmagasinet Effekt. Jonas debuted with Lantmäteriet in 2014.

ABOUT SKALL

*in Swedish
Agnes Gerners dikter fångar en förlust som svänger svansen över stolar, bord, porslin och äter allt i sin väg, som fortgår när åren blir tyngre och snabbare, när barnet växer ifatt och förbi. Men i naturen slår hjärtan, tassar spelar, bark bågnar, det hackas och ruvas, förnyelsen pågår. Skall är en bok om människoblivande och djurblivande, om sorg och liv, berusning och kärlek. Om att, som slutmeningen lyder: ”kräva ett liv som väger upp för döden”  - 

Excerpt from Skall (In Swedish)

Civilisationen har kämpat

förgäves:

Jag förblir

ett myller av organ och nerver,

sprakande som

eltrådar spända

högt över åkrarna, morgonen efter

det stora regnet.


ABOUT LANTMÄTERIET

*in Swedish
Det är en stäm­nings­mät­tad och myll­rande roll­dikt­ning som utspe­lar sig i civi­li­sa­tio­nens och eko­sy­ste­mets märk­liga skeenden. Här möts motor­vä­gar och svam­par, ciga­ret­tän­dare och alba­tros­ser, kärn­kraft­verk och vit­ha­jar. En lant­mä­tare föder upp djur i gran­nens bad­rum och en rökande mård lyss­nar till fågelsången. Det är den för­lo­rade kon­trol­lens poesi: Lantmätarens mate­ma­tiska kart­lägg­ning av jor­dy­tan utma­nas av det god­tyck­liga i livet: sälar, ord, ömhet och oro. - 1oTAL Bok

2014_dec_ea_1.JPG

ABOUT HOTEL NORRTULL

Situated close to the city centre, Hotel Norrtull is truly a place with a soul of its own. The hotel opened in October 2007 with 129 bright rooms and a stylish bar & lounge area in one of the most distinct historic buildings in Stockholm.